سلام دوستان !

متاسفانه غزل نوشته شده در تاريخ ۱۴آبان اشتباها حذف شد،  با همه يادداشتهايی که گذاشته بوديد . آن غزل را دوباره می نويسم با يک غزل ديگر . دوستانی که پيامشان حذف شد بر من منت بگذارند و از نو پيام بدهند

پشت همين ميز چارگوش قديمی

حرف زدم با تو مهربان صميمی

عشق بر اين ميز سيب سرخ عطش بود

نيمی از آن سهم من سهم تو نيمی

کار من آنجا فقط درنگ و تماشا

کار تو تکرار حرفهای قديمی

اينکه دلت از هوای خانه گرفته است

اينکه در اقليم عشق و درد مقيمی

برده مرا بی تو روزهای تحسر

کشته مرا بی تو روزهای يتيمی

آه کجا رفته بی تو دفتر شعرم

آه چه آمد پس از تو بر سر شعرم

۲

زيبا تو در کنار منی هر چقدر دور

حس می کنم غياب تو را همچنان حضور

حس می کنم که بر سر راهم نشسته ای

هر جا که جذبه تو مرا می دهد عبور

سر شار خاطرات توام خاطرم پر است

از مويه مکرر شبهای سوت و کور

ديشب دوباره شعر نوشتم که باز هم

سطری شود اضافه بر اين دفتر قطور

اسم تو روی هيچ کسی نيست غير تو

اسمی که بر زبان غزل می شود مرور

زيبا تو در کنار منی در کنار من

آيينه ای است عکس تو با آن هميشه جور

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
قزوه

با سلام به آقا رضای عزيز معتمد .حرف ندارد اين غزلت. غرض عرض سلامی بود. نميدانم کجا بودم که با يک لينک پرتاب شدم به وبلاگ ابوسعيد گناوه ای و بعد هم سر از اينجا درآوردم. طاعاتت قبول و از قول من به علی بگو که قدر خودش را بداند و نترسد از تهمتها و حرفهای بعضی از حسودان. حيف که دکان نيمه تعطيل ما جايی برای پيام ندارد . وگرنه يک پيام امثال تو و علی کلی خستگی را از تن و روحمان دور ميکرد.

منصوره

سلام استاد. دومی را تا به حال نخوانده بودم.خیلی زیبا بود اما رد بعضی از بیت ها را توی غزلهای دیگرتان هم می بینم . بعضی وقتها حرف حرف دل است اما بامضمون تکراری!! مثل خیلی از کارهای حافظ. نه استاد .این دوره وزمونه دیگه نمی شه گفت:در بند آن نباش که مضمون نمانده است .زیبا تو در کنار منی...یکی از آن مصرعهاست.ببخشیداگر جسات شد...

منصوره

سلام استاد . تا به حال این کارتان را نخوانده بودم. به دل می نشیند و زبان خیلی صمیمی است. اما رد بعضی حرفهایتان را در دیگر غزلهاتان می شود جست. کاش روی آفرینش مضامین بیشتر کار شده بود... آخه می گن تو این دوره از غزل: در بند آن بباش که مضمون نمانده است. هر چند معتقدم غزلی ماندگار خواهد بود در حافظه ها و اوراق ...منتظر آثار بعدی تان می مانم .