سلام دوستان!

اين روزها دست ودلم به نوشتن نمی رود. سرودن که جای خود دارد . اين روزها از هر کوچه که می گذرم بانگ رفتن می شنوم . شاعر و غير شاعر در حال رحيلند. هر بار بايد سوک عزيزی را تسليت گفت. همين ديروز و پريروز خبردار شده ام که تيمور ترنج شاعر توانا وصميمی معاصر در بستر بيماری ، روزهای سختی را می گذراند. تيمور ترنج از آن دسته قلم دارانی است که صفت گمنامی با تمام معنی در باره اش صدق می کند . شاعر بودن در محيطی که وی در آن به کار مشغول است، باضافه اين همه دغدغه و مشکلات معيشت، فقط هنرمندی چون او را می طلبد . اين روزها هم که بيماری کبد تيمور را اسير  تخت بيمارستان کرده است .

برای تيمور ترنج دعا کنيم.

/ 10 نظر / 25 بازدید
هارون راعون

سلام عزيز! شادم که اول نمره شدم. قلبا دعا می کنم در همين سايت بخوانم که شاعر گرانمايه تيمور ترنج دوباره سر پا شده و تکاليف جگرش کاملا برطرف شده است. آمين

khadijeh

سلام دوست عزيز يکدنيا سپاس موفق باشی

سعیدی راد

سلام. منم کلی متاسف شدم. براش دعا ميکنيم. ديروز حميد هنرجو ميگفت که آقای بنيانيان خرج عمل آقای ترنج رو به عهده گرفته...

Nadia

با سلام و صميميت عزيز! به همین وسیله به دوست شاعر مان تيمور ترنج هم آرزوی صحت يابی نموده و از محبت تان در( باور ) امتنان مينمايم. قدم های تان هميشه سبز باد . شاد باشيد دوست عزيز!

پرویز کاوه

سلام! من از هرچه نور با خود دارد خوشم ميآيد و از هرچه غزل و شعر با خود دارد خوشم ميآيد. اين خانه هم زيبا است و زيبايی هميشه گيش را ميخواهم... و سلامتی کسی را که اين خانه مرا به دعايش فراميخواند.

هارون راعون

دوباره آمدم عرض ارادت کنم. سلامت باشی. انتظار شنيدن خبر خوشم. باز می آيم. با محبت

اشنا

الهی شفا بده تورنج مارا.

ناصر

سلام.بله آقاي معتمد،خبرداشتم ترنج عزيز در بستر بيماري ست......حضرت طبيب شفاي عاجلش عنايت كناد...يا علي

Rahela yar

دوست ارجمند وعزيز رضامعتمدسلام ! آمدم خبر تازه وخوشی ازشما در مورد شاعر ارجمند بشنوم از خداوند توانا آرزو مندم که چشم های انتظاران دوست عزيزمايان تيمور ترنج را با صحت يابی عاجل آن عزيز روشن نمايد.وصدا رسايش بار ديگر درگوشها طنين اندازد .با درود . راحله يار

Nadia

دوست ارجمندم آقای معتمد با سلام اميوارم حال عزيز مان آقای ترنج نيز رو به بهبود باشد . دوست عزيز در مورد ( رفيع قامت ) در پرنيان باران پرسيده بوديد حدس تان درست است حرف ی را جای كسره گرفته بودم برای اينكه خواننده با اشكالی رو برو نشود . ولی متوجه شدم كه اشتباه كرده ام و عكس آنست. حذفش كردم . شاد باشيد .