ما كه اینهمه برای عشق آه وناله ی دروغ می كنیم     راستی چرا در رثای بی شمار عاشقان                               -كه بی دریغ-    خون ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 49 بازدید
به نام خدا «ایهام حافظ، تضاد سعدی» عنوان سخنرانی من در سومین نشست انجمن دوستداران حافظ بود که روز پنجشنبه ی ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 52 بازدید
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
4 پست