شهر غزل

 

 

سلامی دوباره

پيش از هر چيز برای تاخيرهای متوالی در به روز شدن شهر غزل از همه ی دوستانی که وفادارانه به اينجا سر می زنند پوزش می خواهم. متاسفانه دل مشغولی های متعدد باعث چنين تاخيری بوده است . با اين حال اميدوارم با تغيير شمایل اين وبلاگ که به همت دوست هنرمند همزبانی صورت گرفته است حال ما نيز به احسن الحال دگرگون شود و زين پس زود به زود خدمت دوستان برسيم؛ چه با غزلی ناقابل يا حرف و حديثی کوتاه يا بلند يا اظهار نظری و يا...

بنابر اين برای رهايی از قيد محدوديت مضمون؛ شهر غزل پس از اين محدود به غزل نخواهد بود. هر چند قبلا نيز با برخی نيمايی های کوتاه از جنس همين نيمايی کوتاه؛ محدود نبوده است. نتيجه اينکه «هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست» ورنه تشريف شعر و مضمون بر بالای کسی کوتاه نيست!!مقصود اينکه اگر مطلبی يا نقد و نظر درخوری نيز بود تقديم حضور دوستان خواهد شد. اما عجالتا يک نيمايی کوتاه:

 با سلام نقره فام ماه بر دريا

در شب تبدار تابستان

زير لب نام تو را با موج های خواهش و تکرار

                                                       می خوانم

حرفی از اين نامه ی سربسته می خوانی ؟

                                                          نمی بينم

در سکوت شب جوابم می دهی آيا؟

                                                      نمی دانم  

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥ - رضا معتمد