شهر غزل

 

 

کدام استقلال ؟!  کدام پيروزی ؟!

سلام دوستان ! فردا بازی استقلال و پيروزی است . چندی پيش شعری از شاعر خوب مشهدی مرتضی اميری اسفندقه خواندم که به نظرم زيبا آمد . اگر  تا بحال آن را نخوانده باشيد ، به خواندنش می ارزد

حضور گم شده صد هزار آدم گم

حضور وحشی رنگ

طنين نعره مسلول و خنده مسموم

طنين دغدغه ، جنگ

يکی به عربده گفت

درود بر آبی !

به هر کجا که روی رنگ آسمان آبی است

به طعنه گفت کسی با غرور و بی تابی

ولی نبود آبی

ميان هيچ رگی خون هيچ کس هرگز

درود بر قرمز!

****

فضای ساده و سبز زمين آزادی

در انفجار صدای ترقه ها در دود

نود دقيقه کدورت

نود دقيقه کبود

****

در آستانه در

غريب و غمزده طفلی کنار وزنه پير

به فکر سنجش وزن هزار ناموزون

و پيرمردی گنگ

تکيده

تشنه

به دنبال لقمه ای روزی

کدام استقلال ؟!

کدام پيروزی ؟!

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٢ - رضا معتمد