شهر غزل

 

 

سلام دوستان ! خواهش می کنم به اين غزل از موضع تکنيکی و فنی برخورد نکنيد . اين شعر مويه ای است که صرفا بيان احساس و اندوه من در غم سنگين مردم بم و خصوصا هنرمند عزيز و خوش آواز کشور ايرج بسطامی است . هنرمندی که صدای ماندگارش برای هميشه در آدينه بدفرجام بم در خروارها خاک گم شد . پاره هايی از اين شعر ـ پارهای ميان دو ستاره ـ  برگرفته از تصنيف زيبای گلپونه ها ی اوست ـ تصنيفی که برای  من و شايد بسياری ديگر دوست داشتنی بودـ يادش چون صدايش مانا.

پيچيده آواز تو در ارگ خيالم

*می خواهم امشب تا سحرگاهان بنالم*

*گلپونه های وحشی دشت اميدم

وقت سحر شد* تا بگويم در چه حالم

*تاريکی شب رفت و فردايی دگر شد *

فردای ديگر بی تو؟ آه از بغض کالم

آه از تو و سکر دل انگيز صدايت

وای از من و از آرزوهای محالم

افتاده غم در سينه آهوی دشتم

قل می زند اندوه در چشم غزالم

دور از تو گلبرگی نمی گيرم به دستم

جز ماتمت شعری نمی بندم به شالم

من يک چکاوک زير اين آوار دارم

در جستجويش شعله می بندم به بالم

اينجا درنگ لحظه هايش ماه و سالی است

من پير اين دردم نه پير ماه و سالم(۱ )

می گويم و می مويم و می پويم اينجا

گلپونه ای کو تا برويد در زوالم

۱ـ من پير ماه و سال نيم يار بی وفاست

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٢ - رضا معتمد

 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام

ای عشق ای به سوی من انگشت اتهام

من آمدم که تن بسپارم به هر چه هست

من آمدم که پا بگذارم به هرچه دام

می خواهم از تو نور بنوشم علی الطلوع

می خواهم از تو دور نباشم علی الدوام

دور از تو يک درنگ صميمانه ام که زود

مانند بيت های غزل می شوم تمام

چشم مرا سه پاره لفظ تو روشنی

زخم مرا دوباره تيغ تو التيام

در من طنين گنگ صدايی است نازنين

از جنس نغمه ای که نمی دانم از کدام ،

آواز عاشقانه به گوشم نشسته است

آهوی بی قرار مرا کرده است رام

می جويم از سبوی زلال تو تشنگی

می مانم اينچنين به هوای تو تشنه کام

رسم تو نيست با من از اينگونه تا کنی

رسم تو نيست ـ البته با عرض احترام ـ

٬من سردم است٬ سردم از اين عصر بی فروغ

آتش بريز در تنم ای آتشين مرام

تابيده است  نور تو بر بقعه النبی

باريده است شور تو بر مسجدالحرام

ای عشق عاشقانه صدا می زنم تو را 

آيا مرا دوباره صدا می زنی به نام؟

****

راهی بجز گزينه تلخ سکوت نيست

وقتی نمی رسم به جواب تو  والسلام

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢ - رضا معتمد